Kvinderne bag

Kvinderne bag

Linda Hauge
Jeg har været optaget af skam det meste af mit liv…

Da jeg var yngre skammede jeg mig over at være usikker i sammenhænge med flere mennesker på en gang – især når jeg var i fokus. Jeg har skammet mig over at være følsom, sensitiv og nærtagende. Jeg har skammet mig over at være et rodehoved, over at være ligeglad med lektier, over ikke at være boglig og over en masse andet.

Min vej ud af skammen har været at dele den igen og igen, og ved at finde alle gaverne i at være som jeg er.

Jeg begyndte at holde Workshops og foredrag, imens jeg stadig var vildt bange for at være i fokus. Jeg valgte at bruge denne usikkerhed som min største styrke.

Jeg valgte, at undervise fra et ærligt og sårbart sted, et sted hvor alle dem som kendte den samme usikkerhed som mig, kunne føle sig set og genkendt, og derigennem turde smide deres skam på bordet og træde frem med en større accept af dem selv. 

Som voksen har jeg altid elsket at skabe trygge rum, hvor folk kunne komme og dele ALT det, som de ikke turde at sige andre steder og jeg har sat en ære i at lytte og rumme folks smerte.

Jeg har tidligere været ansat i psykiatrien i 8 år, hvor jeg dagligt mødte mennesker som bla. led under skam. De sidste 7 år har jeg været selvstændig og arbejdet som terapeut og holdt Workshops. I mine møder med mennesker er og har mit fokus været, at få mennesker til at føle sig gode nok, præcis som de er.

Med min erfaring og passion omkring skam, er Skamfri.dk kommet til verden. Min store passion i øjeblikket er at få Skamfrie fortællinger sat i verden på allerbedste vis.

 Signe Tang

I ’skammekrogen’ bor det smukkeste potentiale…

I store dele af mit liv har jeg skammet mig over at være hende den følsomme, sensitive og sårbare. Jeg har altid kunne fornemme andre menneskers følelser og det usagte i et rum. Når der ikke var kongruens mellem det, som blev kommunikeret og det, som jeg sansede, blev jeg utryg og usikker bl.a. med angst til følge. Jeg skammede mig over at være sensitiv og over at angsten i mange år satte store begrænsninger for mit liv.

Jeg har altid været meget optaget af det usagte og er dybt passioneret omkring at støtte mennesker i at stå i deres sandhed og udleve deres fulde potentiale. Det kan vi kun gøre fuldt og helt, når vi tør være ALT hvad vi er – også det, som vi skammer os allermest over. For det som vi skammer os over, er for mig at se, kun hæmmende og begrænsende, så længe vi holder det skjult og billedligt set ’sætter os selv i skammekrogen’. Når vi i stedet vælger at træde frem i lyset og stå op for os selv – med alt hvad vi er – kan vi transformere vores skam til noget meget powerfuldt og vi kan træde ind i vores sandhed og forløse vores fulde potentiale.

I dag er det at kunne læse energien i et rum og at kigge ind i folks potentialer en af mine allerstørste styrker i mit arbejde som clairvoyant vejleder, yogalærer og sprituel entreprenør. Mit arbejde består altså netop i at læse energien, italesætte det usagte og derigennem støtte mennesker i at tage betydningsfulde skridt på deres udviklingsvej. Det havde jeg aldrig kunne forestille mig dengang midt i al min skam.

Gennem de seneste år har jeg bl.a. haft et tæt samarbejde med Dansk Blindesamfund, hvor jeg har undervist blinde og svagtseende i yoga, mindfulness og personlig udvilking. Også i dette arbejde har det at gå igennem skammen og transformere den til personlig styrke, haft mit helt store fokus.

I dag er stolt af min sensitivitet og jeg ser med kærlige øjne tilbage på min lange historie med angst. For netop den kombination har givet mig en helt særlig åbenhed i forhold til at kunne møde mennesker, uanset hvad de står i og hvor dyb en smerte, frygt, sårbarhed mv., de bærer på. Jeg ser det enkelte menneskes lys og ikke de etiketter, som omverdenen – eller dem selv – har sat på sig.